Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Inicio -> Preguntes i respostes freqüents

Preguntes i respostes freqüents

 

Tinc problemes amb Windows e Internet Explorer!

¿Tinc desactivada la vista compatibilitat?

Cal tenir desactivada la vista compatibilitat a Internet Explorer tal com s'aprecia en la imatge.

Imagen FAQ_1

¿M'apareix un missatge dient que no hi ha aplicacions instal·lades per obrir vincles JNLPS?

Si es produeix un error en accedir al detall d'un tràmit del catàleg de tràmits indicant que no hi ha aplicacions instal·lades per obrir aquest tipus de vincles (JNLPS), el problema es deu a la instal·lació de Java. En aquests casos significa que, o bé no està instal·lada la versió correcta de Java (mínim la 1.8_74 o superior), o bé cal reinstal·lar Java perquè hi ha algun tipus de problema amb la versió instal·lada.

¿Tinc activats els protocols TLS?

Revisar que els protocols TLS 1.1 i TLS 1.2 estan actius en el navegador. Per activar-cal anar a "Opcions d'Internet >> Opcions Avançades >> Seguretat" (és possible tenir activat el SSL 3.0 i TLS 1.0). Les opcions han d'estar com poden veure a la imatge següent. Si les opcions que estan marcades en la imatge no ho estiguessin, és possible que Internet Explorer no pugui completar la connexió SSL contra el Registre Electrònic.

FAQ_2

Tinc instal·lat el certificat que utilitza el component de signatura?

Per al correcte funcionament del Registre Electrònic i les Notificacions Electròniques, caldria comprovar si el certificat de l'applet de signatura s'ha instal·lat correctament al navegador. Per a això hauríem de dirigir-nos a les opcions d'Internet Explorer, "/ Opcions d'Internet / Certificats" i seleccionar la pestanya "Entitats de certificació arrel de confiança". Allà ha d'estar el certificat de l'applet, tal com es pot veure en la imatge de baix. En el cas que el certificat no s'hagi instal·lat o s'ha instal·lat en una altra pestanya diferent de la indicada, haurem de realitzar la instal·lació del certificat manualment. Per a això haurem de seguir els passos que es descriuen a la pregunta

Com instal·le el certificat que utilitza el component de signatura?

FAQ_3

Com instal·lar el certificat que utilitza el component de signatura?

Els passos per instal·lar correctament el certificat que utilitza el component de signatura són:

1.- Des d'una consola de Windows executarem la comanda "mmc" (sense les cometes) que ens obrirà una pantalla com la que es pot veure  a la part inferior.

FAQ_4

2.- Des de la nova pantalla que s'ha obert seleccionarem "/ Arxiu / Afegir o treure complement" que ens obrirà una nova pantalla emergent.

FAQ_5

3.- Des d'aquesta nova pantalla seleccionarem "Certificats" i li donarem al botó "Afegir".

FAQ_6

4.- Després seleccionarem "Compte d'equip" i finalment "Equip local".

FAQ_7

FAQ_8

5.- Per finalitzar, li donarem al botó "D'acord" a la nostra pantalla inicial, i això ens obrirà la gestió dels certificats del nostre equip.

FAQ_9

6.- Des de la gestió de certificats del nostre equip (que veiem a la part inferior) es realitzarà la importació del certificat. El certificat generat pel Registre Electrònic i que haurem importat es trobarà en una ruta semblant a aquesta "D: \ Usuaris \ psuarez \ .jappsrv \ jappsrv.cer", on "psuarez" és l'usuari identificat en aquesta màquina. Per importar, haurem de donar-li al botó dret de la carpeta "Certificats" que està dins de "Entitats de certificació arrel de confiança". Un cop fet això, seleccionarem "Totes les tasques >> Importa". Finalment seleccionem el certificat que volem importar i acceptem.

FAQ_10

7.- L'últim pas seria anar de nou al navegador i comprovar de nou, com s'ha indicat en la pregunta
Tinc instal·lat el certificat que utilitza el component de signatura?

Estic accedint des d'una xarxa corporativa a través d'un usuari del domini?

En aquest cas cal revisar el següent:

1.- Instal·lació de certificats arrel de confiança.

S'ha de comprovar que els usuaris de domini deuen poder instal·lar certificats arrel de confiança.
Per comprovar si això és possible un administrador del domini haurà d'executar des d'una consola de Windows la comanda "gpedit.msc" (sense les cometes). Des d'aquí es seleccionaran les següents opcions "Configuració d'equip >> Configuració de Windows >> Directives de clau pública >> Configuració de rutes de certificats ". Això obrirà la pantalla que es pot veure a la part inferior. Perquè es permeti la instal·lació
de certificats arrel de confiança ha d'estar marcat el check que apareix assenyalat. En el cas que NO es vulgui activar aquesta opció, cada usuari del domini hauria d'instal·lar manualment les claus públiques tal com s'ha explicat en la pregunta

Com instal·le el certificat que utilitza el component de signatura?

FAQ_11

2.- Permisos restringits

Cal comprovar que els usuaris de domini amb els quals s'està intentant realitzar els tràmits tinguin permís d'escriptura en C: \ Users \ psuarez \ AppData \ Local \ Temp on "psuarez" és l'usuari identificat en aquesta màquina

Estic accedint a través d'un Proxy?

Si s'està utilitzant un servidor intermediari per establir la connexió a internet és molt probable que totes les connexions, inclosa la 127.0.0.1 intentin passar per ell. Si es fa servir un script per detectar si determinades IPs o direccions han de sortir pel proxy, cal configurar-lo perquè NO utilitzeu el proxy la direcció local 127.0.0.1.

Tinc instal·lat Windows 10?

Si aquest és el teu cas, revisa el següent:

1.- Windows Defender

Windows Defender és l'antivirus i tallafocs que ve per defecte en Windows 10. Si es té actiu aquest antivirus és molt probable que no li permeti executar l'applet del Registre Electrònic. És per això que deu afegir-se una excepció en l'antivirus per permetre la tramitació, o com a mesura temporal, desactivar-durant aquest procés per tornar-lo a activar després de la seva finalització.
El que s'acaba de comentar també pot succeir amb un altre tipus d'antivirus però és menys probable.

2.- Execució d'Internet Explorer com a administrador.

Un altre problema que pot donar-se en Windows 10 és que no tingui els privilegis suficients d'usuari.
Per evitar aquest problema, cal executar Internet Explorer com a administrador. Per a això, ens col·locarem sobre la icona d'Internet Explorer i mantenint la tecla de les majúscules pressionades (Shift), li donarem al botó dret del ratolí per seleccionar "Executar com Administrador".

Tinc problemes amb Windows i Firefox!

Tinc instal·lades les claus públiques?

Firefox disposa d'un magatzem de certificats diferent al d'Internet Explorer i Chrome. És per això, que tant el certificat que es vulgui utilitzar com les claus públiques del mateix hauran d'estar instal·lades en el magatzem de claus del Firefox. Addicionalment, i encara que no es realitzi la tramitació des d'Internet Explorer, s'han d'afegir les claus públiques del certificat que vulguem utilitzar en ell, o des del magatzem de Windows. Si no s'inclouen, quan anem a signar una sol·licitud de Registre Electrònic (Durant el pas 2 de la tramitació), el desplegable que mostra el certificat amb el qual anem a signar apareixerà buit.

Comprovar la següent configuració

Revisar que dins de les opcions de Firefox NO està marcada l'opció de "Consultar als servidors responedors OCSP per confirmar la validesa actual dels certificats "tal com es pot veure a la imatge inferior.

FAQ_12

Tinc instal·lat el certificat que utilitza el component de signatura?

Per al correcte funcionament del Registre Electrònic i les Notificacions Electròniques, caldria comprovar si el certificat de l'applet de signatura s'ha instal·lat correctament al navegador. per a això hauríem de dirigir-nos a les opcions de Firefox, "/ Opcions / Avançat" i seleccionar la pestanya "Certificats". Un cop allà farem clic sobre el botó "Veure certificat" i buscarem el certificat de l'applet dins de la pestanya de "Autoritats", tal com es pot veure en la imatge inferior. En el cas de que el certificat no s'hagi instal·lat o s'ha instal·lat en una altra pestanya diferent a la indicada, haurem de realitzar la instal·lació del certificat manualment. Per a això i des de la pàgina que acabem de comentar, fem clic a "Importa", seleccionarem el certificat de l'applet i acceptarem la importació d'aquest. Normalment el certificat es trobarà en una ruta similar a aquesta "D: \ Usuaris \ psuarez \ .jappsrv \ jappsrv.cer", on "psuarez" és l'usuari identificat en aquesta màquina.

FAQ_13


21 de Març del 2016