Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

 

Inicio -> Tributos y pagos

Tributs i pagaments

 

Tots els tràmits de naturalesa tributària (ex: IIVTNU (antiga plusvàlua), IBI, etc.) i/o relatius a activitats econòmiques, s'han de presentar en les oficines del Consell Comarcal de la Selva telemàticament a https://seu.selva.cat o a la FUE i presencialment a l'oficina del Consell Comarcal de la Selva. Fe, 7-9 - 972357251 - email: blanestributs@selva.cat Les sol·licituds presentades a través de la SEU electrònica d'aquest Ajuntament no seran admeses a tràmit.

Per a l'abonament dels diferents tributs, taxes o preus públics, l'Ajuntament té delegat els serveis al Consell Comarcal de la Selva, on disposa de diferents possibilitats de manera que la ciutadania puga realitzar pagaments.

Els pagaments telemàtics s'efectuen mitjançant la passarel·la de pagament i permeten obtenir el justificant de pagament corresponent

Cadascun dels tributs es regirà conforme el que estableix l'ordenança corresponent, especificant-se en cadascuna d'elles les circumstàncies particulars d'aquests tributs.

Les dades que es poden consultar mitjaçant els diferents serveis son:

  • Rebuts: relació de rebuts pendents de pagament i rebuts pagats.
  • Calendari fiscal: calendari del contribuient.
 

 

27 de març de 2024